ด้วยการใช้ Page Share ธุรกิจของคุณจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเอง ซึ่งไม่เสียค่าส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมทั้งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและรับการบริการได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งธุรกิจของคุณยังสามารถเพิ่มมูลค่ายอดขายได้ด้วยช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวกและได้ผลเป็นอย่างมาก.
     เหตุผลที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้ Page Share
     1. Order from Everywhere
     2. ใช้งานง่ายทั้งร้านค้า และลูกค้า
     3. ธีมสีแบบกำหนดเอง
     4. บริหารจัดการออเดอร์
     5. รองรับการชำระด้วยระบบ QR Payment